Giấy decal nhuộm màu xanh

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 512

Một số đặc điểm của decal nhuộm màu xanh:

Là loại decal trắng được nhuộm màu xanh theo yêu cầu của khách hàng.

- Decal màu xanh được bế theo nhiều kích thước khác nhau tuỳ theo nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng..

- Giấy decal dùng để nhuộm màu có nhiều loại chất liệu khác nhau : decal thường nhuộm xanh, decal nhiệt nhuộm xanh, decal pvc nhuộm xanh, decal bán cảm nhiệt nhuộm xanh,....

- Trên bề mặt decal chúng tôi có thể nhuộm xanh một phần hoặc toàn bộ con tem tuỳ theo nhu cầu của khách hàng.

Một số kích thước của decal nhuộm màu xanh:

- Giấy decal 50x50mm nhuộm xanh

- Giấy decal 100x50mm nhuộm xanh

- Giấy decal 50x20mm nhuộm xanh

- Giấy decal 50x40mm nhuộm xanh

- Giấy decal 50x30mm nhuộm xanh

- Giấy decal 50x50mm nhuộm xanh

- Giấy decal 50x70mm nhuộm xanh

- Giấy decal 50x80mm nhuộm xanh

- Giấy decal 50x90mm nhuộm xanh

- Giấy decal 100x20mm nhuộm xanh

- Giấy decal 100x30mm nhuộm xanh

- Giấy decal 100x25mm nhuộm xanh

- Giấy decal 100x80mm nhuộm xanh

- Giấy decal 100x90mm nhuộm xanh

- Giấy decal 100x100mm nhuộm xanh

- .........

Ứng dụng của decal nhuộm xanh:

- Sử dụng in tem nhãn phụ hàng hoá

- In tem dán thùng

- In thông số sản phẩm

- Dùng để phân biệt với các loại tem màu khác.