Giấy decal nhuộm màu đỏ

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 855

Một số đặc điểm của decal nhuộm màu đỏ:

Là loại decal trắng được nhuộm màu đỏ theo yêu cầu của khách hàng.

- Decal màu đỏ được bế theo nhiều kích thước khác nhau tuỳ theo nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng..

- Giấy decal dùng để nhuộm màu có nhiều loại chất liệu khác nhau : decal thường nhuộm đỏ, decal nhiệt nhuộm đỏ, decal pvc nhuộm đỏ, decal bán cảm nhiệt nhuộm đỏ,....

- Trên bề mặt decal chúng tôi có thể nhuộm đỏ một phần hoặc toàn bộ con tem tuỳ theo nhu cầu của khách hàng.

Một số kích thước của decal nhuộm màu đỏ:

- Giấy decal 50x50mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 100x50mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 50x20mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 50x40mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 50x30mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 50x50mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 50x70mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 50x80mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 50x90mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 100x20mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 100x30mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 100x25mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 100x80mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 100x90mm nhuộm đỏ

- Giấy decal 100x100mm nhuộm đỏ

- .........

Ứng dụng của decal nhuộm đỏ:

- Sử dụng in tem nhãn phụ hàng hoá

- In tem dán thùng

- In thông số sản phẩm

- Dùng để phân biệt với các loại tem màu khác.