Giấy decal nhuộm màu vàng

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 762

Một số đặc điểm của decal nhuộm màu vàng:

Là loại decal trắng được nhuộm màu vàng theo yêu cầu của khách hàng.

- Decal màu vàng được bế theo nhiều kích thước khác nhau tuỳ theo nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng..

- Giấy decal dùng để nhuộm màu có nhiều loại chất liệu khác nhau : decal thường nhuộm vàng, decal nhiệt nhuộm vàng, decal pvc nhuộm vàng, decal bán cảm nhiệt nhuộm vàng,....

- Trên bề mặt decal chúng tôi có thể nhuộm vàng một phần hoặc toàn bộ con tem tuỳ theo nhu cầu của khách hàng.

Một số kích thước của decal nhuộm màu vàng:

- Giấy decal 50x50mm nhuộm vàng

- Giấy decal 100x50mm nhuộm vàng

- Giấy decal 50x20mm nhuộm vàng

- Giấy decal 50x40mm nhuộm vàng

- Giấy decal 50x30mm nhuộm vàng

- Giấy decal 50x50mm nhuộm vàng

- Giấy decal 50x70mm nhuộm vàng

- Giấy decal 50x80mm nhuộm vàng

- Giấy decal 50x90mm nhuộm vàng

- Giấy decal 100x20mm nhuộm vàng

- Giấy decal 100x30mm nhuộm vàng

- Giấy decal 100x25mm nhuộm vàng

- Giấy decal 100x80mm nhuộm vàng

- Giấy decal 100x90mm nhuộm vàng

- Giấy decal 100x100mm nhuộm vàng

- .........

Ứng dụng của decal nhuộm vàng:

- Sử dụng in tem nhãn phụ hàng hoá

- In tem dán thùng

- In thông số sản phẩm

- Dùng để phân biệt với các loại tem màu khác.