Giấy decal bế trắng 80mm x 10mm

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 432

GIẤY DECAL BẾ TRẮNG GIẤY IN TEM BẾ TRẮNG

- Giấy decal bế trắng kích thước 80mm x 10mm được sử dụng cho các loại máy in tem nhãn mã vạch như máy in Bixolon T403, Máy in Bixolon T400, Máy in Zebra ZT 230, Máy in Zebra ZT410, Máy in Datamax,...

-Giấy decal có rất nhiều loại , nhiều nhà sản xuất Fasson, UPM,...nhưng về cơ bản có ba loại chính sau :

+ Giấy decal thường

+ Giấy decal PVC

+ Giấy decal cảm nhiệt và bán cảm nhiệt

- Giấy decal thường được sử dụng phổ biến rộng rải trong thương mại , sản xuất,...Giấy decal thường sử dụng tốt với các loại mực in , ribbon in phổ biến như Wax, Wax/Premium.

- Giấy decal PVC chụi được nhiệt độ , Giấy decal PVC sử dụng tốt các loại mực in Wax/Resen, Resen. Giấy decal PVC sử dụng phổ biến trong ngành thủy sản,...

- Giấy decal cảm nhiệt trực tiếp được sử dụng mà không cần dùng đến mực in, Ribbon in. Giấy Decal cảm nhiệt trực tiếp được sử dụng phổ biến trong in tem cân trong siêu thị, .....

- Giấy cảm nhiệt bán trực tiếp khác với decal cảm nhiệt trực tiếp là phải sử dụng mực in.

- Giấy decal có nhiều kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu của khách hàng

- Một số kích thước giấy decal khác :

- Giấy decal 80mm x 15 mm , 80mm x 45mm , 80mm x 80mm , 80mm x 100mm

- Giấy decal 80mm x 20mm, 80mm x 70mm, 80mm x 50mm, 80mm x 75mm

- Giấy decal 80mm x 26mm, 80mm x 45mm, 80mm x28mm , 80mm x 37mm, 80mm x 120mm, 80mm x 105mm, 80mm x 39mm, 80mm x 58mm, 80mm x 77mm

- Giấy decal 80mm x 30mm, 80mm x 35m,80mm x 40mm